Széchenyi 2020

Aktív turisztikai fejlesztések a Sopron-Fertő turisztikai térségben

 

Konzorciumvezető neve: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt

Konzorciumi tagok neve: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Projekt címe és azonosítószáma: „Aktív turisztikai fejlesztések a Sopron-Fertő Turisztikai Térségben” GINOP-7.1.9-17-2020-00042

A szerződött támogatás összege:  500 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma:  2022.03.31.

A projekt rövid összefoglalója:

A projekt átfogó célja a Sopron-Fertő turisztikai térség területén az aktív turizmus élénkítése. Ezt az aktív turisták igényeit kiszolgáló infrastruktúra- és kínálatfejlesztés megvalósításával kívánjuk elérni. A Sopron-Fertő turisztikai térségben egy olyan versenyképes vonzerővel bíró aktívturisztikai desztináció kialakítása a cél, amely az aktív turizmus valamennyi ágát lefedő, célcsoport-specifikus kínálattal, vendégbarát kiszolgáló infrastruktúrával és szolgáltatásokkal rendelkezik.

A beruházás részeként az alábbi projekt elemek valósulnak meg:

Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása a Sopron és Harka közötti szakaszon. Ennek köszönhetően a szomszéd település szép természeti környezetben vált elérhetővé: a Sopron kemping területén a meglévő szilárd burkolatú út burkolatjavítása; és az erdei szakasz vegyes használatú útján mechanikailag stabilizált kavics illetve mészkő burkolat felújítása, valamint a mezőn átvezetett kijárt nyomvonalon kerékpárút kialakítása mechanikailag stabilizált mészkő zúzalék útburkolat kialakítása.

A soproni Nemeskúti úton a Sopront a Fertő parttal összekötő út meglévő aszfalt burkolatának felújítását követően kerékpáros nyom kialakításával biztonságosan elérhetővé vált a Fertő.

A projektnek elemei között szerepel a turisztikai térségbe újonnan bekerülő Simaság belterületén a térségben már megszokott arculattal bíró kerékpáros pihenőhely alakult ki.

Vízi madárles kialakítása a Fertő tóban a nádast felfedező turisták számára nyújt biztonságos kikötési lehetőséget, valamint lehetőséget ad a madarak megfigyelésére.

A soproni Szárhalmi-erdőben található Kecske-hegyi kilátó bontása és a helyén új kilátó létesítése újabb kirándulási célpont lehet a már meglévők mellett.

A soproni Lőverekben kialakított Alpin Park továbbfejlesztése is megtörténik a projekt során, amely három új játszótéri elemmel bővül, ezzel további aktív kikapcsolódási helyszínt biztosít a családok számára.

A Ciklámen Tanösvény tábláinak cseréje és digitalizációja (a Digitális Vándor alkalmazás keretében) révén újabb bakancsos turista célpont jött létre, mely számos élménydús fejlesztési elemet is tartalmaz.

 


A Sopron – Fertő térség – mint márka megteremtése

 

Konzorciumvezető neve: Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt.

Konzorciumi tagok neve:  Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.; Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány; Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület; Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Projekt címe és azonosítószáma: „A Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztése és pozicionálása” - GINOP- 1.3.4-17-2018-00003

A szerződött támogatás összege:  bruttó 396 500 759 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt időtartama:  2019.08.01.-2022.03.31.

A projekt rövid összefoglalója:

Az Országgyűlés 2016. december 6-án elfogadta a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvényt. Ennek értelmében az állam a Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt. útján látja el a turizmussal kapcsolatos feladatait, annak érdekében, hogy az Európai Unió támogatásából vagy a központi költségvetésből finanszírozott turisztikai fejlesztések szakmai tervezése, megvalósítása gyorsabb, egységes eljárási rendben, a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználásával történjen meg.

A GINOP 1.3.4. projekt célja, hogy a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben a jelenleg pontszerű turisztikai látványosságként értelmezett helyszínek, világörökségi területek összekapcsolásával, egységesen jelenjen meg a belföldi és nemzetközi piacon, valamint magas színvonalú szolgáltatások kialakításával váljon versenyképessé a határmenti térségekkel.

A projekt összességében lehetőséget biztosít a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térség identitásának megteremtésére, valamint az eddig jellemzően külön helyszínenként értékesített terület egységes térségként történő pozicionálására. További lehetőséget jelent az egységes Sopron és térsége márka és arculat megvalósítása, mely által a turisztikai térség mind hazai, mind nemzetközi piacon egyértelműen beazonosíthatóvá válik.

A projekt keretében számos turisztikai relevanciájú stratégia valósult meg, mint például a desztinációfejlesztési stratégia, a családbarát stratégia, melyeknek célja kideríteni és iránymutatást adni arra vonatkozóan, hogyan válhat vonzóvá az adott térség, hogyan növelhető a családok tartózkodási ideje és komfortérzete. De számos egyéb, jövőre már bevezethető elem tartalmi része is kidolgozásra került, úgy, mint például a térség egyedi csomagajánlatai, Sopron városában családbarát tematikus séták, helyi termékek és a tradicionális gasztronómia bevonása a turisztikai kínálatfejlesztésébe, valamint a tájékozódást segítő egységes arculatú, turisztikai tájékoztató táblák kihelyezése

 


Integrált termék- és szolgáltatás fejlesztés a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben - GINOP-7.1.9-17-2018-00021

 

Konzorciumvezető neve: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Konzorciumi tagok neve:  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány

Projekt címe és azonosítószáma: Integrált termék- és szolgáltatás fejlesztés a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben - GINOP-7.1.9-17-2018-00021

A szerződött támogatás összege:  350 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

A projekt rövid összefoglalója:

A projekt céljai: A projekt célja, hogy a Fertő-táj turisztikai attrakcióit bekapcsolja a térség idegenforgalmi keringésébe, láncolatába. A projekt egyik részcélja, hogy felhívja a figyelmet a világörökségi helyszín kistelepüléseinek egyetemes értékeire, és a jelenleginél magasabb színvonalú interpretációs eszközökkel megismertesse azokat a turistákkal (magasabb színvonalú vonzerőt eredményezve). A projekt másik részcélja, hogy a térségi kastély-fejlesztések mellé „felemelje” a kistelepülések attrakciót. További cél, hogy a Fertő-táj kulturális örökséghelyszín egyedi vonzerejét kihasználva turisztikai funkcióval való bővítés és fenntartható hasznosítás révén önálló attrakcióvá váljon. A projekt a térségben található kiemelkedő egyetemes értékek megőrzésére, védelmére és bemutatására irányul, azok látogathatóvá tételével, illetve a turisztikai funkció kialakításával.

Projektelemek:

 1. A Fertőrákosi Kőfejtő területen az alábbi erdészeti-kertrendezési műszaki feladatok tervezése és elvégzése:
  • erdészeti-kertészeti munkák előkészítése, részletes megtervezése;
  • invazívan terjedő fás szárú növényfajok kitermelése.
 2. A Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház interaktív élményelemeinek továbbfejlesztése: audio-vision guide rendszer kiépítése, területen tematikus interaktív információs oszlopok elhelyezése, interaktív film-vetítés, új mobil kistermes színpad és hozzá tartozó infrastruktúra kiépítése kulturális rendezvények helyszínének, tájékoztató táblák elhelyezése
 3. A fertőbozi Julianus-völgy rendezvény helyszín és pihenőpark fejlesztése: megfelelő infrastruktúra kialakításával egy színvonalasabb pihenőhely és kulturális helyszín létrehozása
 4. A Fertőszéplaki Széchenyi-kastély homlokzat-felújítása és belső udvarának felújítása
 5. Fertőszéplaki templomdomb parkosítási munkálatai, pihenőpark kialakítása a település központjában.
 6. Nagycenki Remetekápolna rekonstrukciója: a Remetekápolna a Nagycenki Hársfasor mellett a szoborpark területén kerül újjáépítésre.
 7. A sarródi családi pihenőpark fejlesztése
 8. Kapcsolódó szoft tevékenységek megvalósítása:
  • turisztikai szemléletformáló rendezvények szervezése;
  • garantált programok kidolgozása turisztikai szakértő közreműködésével;
  • bevezető marketingre irányuló marketingkommunikációs eszközök megvalósítása.

 

Kapcsolat:

Név/cím: Szalmási Katalin

Email: titkarsag@sopronfertonzrt.hu


A kerékpáros turizmus fejlesztése a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben - GINOP-7.1.9-17-2018-00020

 

Konzorciumvezető neve: Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (konzorciumvezető)

Konzorciumi tagok neve:  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt, Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Projekt címe és azonosítószáma: A kerékpáros turizmus fejlesztése a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben - GINOP-7.1.9-17-2018-00020

 

A szerződött támogatás összege:  664 529 237 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

A projekt rövid összefoglalója:

A projekt céljai: A projekt átfogó célja a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség teljes területén a kerékpáros turizmus élénkítése. Ezt a kerékpáros turisták igényeit kiszolgáló kerékpárosbarát szolgáltatásfejlesztések megvalósításával kívánjuk elérni. A komplex módon megtervezett szolgáltatásfejlesztések turisztikai vonzerő képességét tovább erősíti, hogy a fejlesztési helyszínek több esetben a kiemelt örökséghelyszínek. A program által létrejövő turisztikai élménykínálathoz szervezetfejlesztési elképzelésekkel biztosítanánk a hosszú távú fenntarthatóságot.

 

Projektelemek:

 

 1. Kerékpárutak fejlesztése:
  • Sopron-Fertőrákos kerékpárút felújítása;
  • Fertőrákos, Patak sor útburkolat felújítás, kerékpáros infrastruktúra kialakítás;
  • Fertőújlak, Fő utca útburkolat felújítás, kerékpáros infrastruktúra kialakítás.
 2. Kerékpáros Információs és túraközpont kialakítása Fertődön, mely több funkció betöltésére is alkalmassá válik, családok és mozgásukban korlátozottak számára is elérhető eszközparkot biztosít.
 3. Kerékpáros megállópontok létesítése összesen 17 helyszínen, az alábbi településeken: Sopron, Fertőrákos, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőd, Sarród, Sopronhorpács, Zsira, Röjtökmuzsaj és Bük.
 4. Forgalomszámlálók telepítése összesen 3 helyszínen: a rendszer egyik újításaként elhelyezésre kerül a területen 3 olyan új szenzorokkal felszerelt számláló, amelyek a kerékpárosok mellett információikkal szolgálják mindazokat, akik érdeklődnek a térség aktuális időjárási adatai iránt.
 5. Kerékpárosbarát szolgáltatásfejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése:
  • kerékpárok (gyermek és mozgáskorlátozott kerékpár is);
  • logisztikai szállító eszközök;
  • rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök;
  • informatikai és hangtechnikai eszközök;
  • kerékpáros szervízcsomagok.
 6. Minősítési rendszer kialakítása: a MAKETUSZ és az MTÜ együttműködésével adaptálásra kerül a legismertebb, és az Európai Kerékpáros Szövetség által jó gyakorlatnak tekintett és promotált BikeFriendly nemzetközi kerékpáros turisztikai minősítési rendszer, ez egyben a program nemzetközi minőségbiztosítását is jelenti. A fejlesztés célja a nemzetközileg is reálisan promotálható szubregionális minősítési rendszer kialakítása, amely feltétele az Európai Kerékpáros Szövetség által kidolgozott térinformatikai és promóciós rendszeréhez való csatlakozásnak.
 7. Látogatóbarát fejlesztések: reszponzív mobil applikáció és kerékpáros turisztikai portál fejlesztése.
 8. Kapcsolódó szoft tevékenységek megvalósítása:
  • turisztikai szemléletformáló rendezvények szervezése;
  • garantált programok kidolgozása turisztikai szakértő közreműködésével;
  • bevezető marketingre irányuló marketingkommunikációs eszközök megvalósítása.

 

Kapcsolat:

Név/cím: Szalmási Katalin

Email: titkarsag@sopronfertonzrt.hu